Att köpa ett nytt hem är för många den största affären som görs i livet. Därför erbjuder vi ett trygghetspaket som gör ditt bostadsköp till en tryggare och mer säker investering.

Vårt Trygghetspaket

En förening med god ekonomi

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har granskats av två auktoriserade intygsgivare godkända av Boverket. De säkerställer och intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder. Föreningen är nybildad och har inte några gamla skulder. Vi garanterar att föreningen ges goda förutsättningar för ekonomisk långsiktighet.

Sälj din nuvarande bostad i lugn och ro

Bricknova lämnar besked om definitivt tillträdes- datum minst tre månader före inflyttning, vilket ger dig god tid att sälja din befintliga bostad.

 

Tillträdesskydd

Om försäljningen av din nuvarande bostad drar ut på tiden kan du efter prövning skjuta upp ditt tillträdesdatum upp till en månad.

Besiktning av oberoende part

Innan inflyttning sker en slutbesiktning som utförs av en oberoende besiktningsman. Vi gör även en garantibesiktning två år efter inflytt för att säkerställa att bostaden fortsatt är i bra skick och att inga fel har uppkommit.

Vårt ansvar om föreningen har osålda lägenheter

Månadsavgiften för eventuellt osålda lägen- heter vid inflyttningsdatum betalas av Bricknova under tolv månader. Finns det osålda lägenheter kvar efter denna frist köper Bricknova dessa av föreningen och ansvarar för att bostadsrättsför- eningens ekonomi inte påverkas.

Garantier

Garantier för all nybyggnation

För samtliga lägenheter och hus som uppförs av Bricknova gäller en garantitid om minst två år för att du som kund ska känna dig trygg. Under denna tid är det vi som ansvarar för att avhjälpa eventuella fel.

Ekonomi

När du köper en bostadsrätt av Bricknova startar och följer vi bostadsrättsföreningen fram tills dess att de boende i föreningen flyttar in och utser sin egen styrelse. Vi står då för en trygg överlämning där vi samarbetar med en av Sveriges främsta aktörer inom bostadsrättsföreningsbildning.

Vi säkerställer att bostadsrättsföreningen inte har några gamla skulder eller belastningar. Detta ger trygghet för de boende och garanterar att föreningen fortsatt har goda ekonomiska förutsättningar.

Månadsavgifter för eventuellt osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av Bricknova i upp till tolv månader. Finns det osålda lägenheter kvar efter tolv månader förbinder vi oss att köpa dessa av föreningen. Vi ansvarar för att bostads- rättsföreningens och de boendes ekonomi inte ska påverkas negativt.

 

Försäkring

Inför produktionsstart tecknas alltid relevanta försäkringar av oss eller våra underentrepre- nörer och vi är fullt försäkrade tills dess att en överlämning av föreningen till de boende och styrelsen ägt rum.

Ingen handpenning

Till skillnad från många andra aktörer kräver inte vi någon förskottsbetalning på ditt bostadsköp. Detta ska ses som ytterligare en trygghetsaspekt för dig som köper en bostad av Bricknova. Du ligger därmed inte ute med några pengar under produktionstiden fram tills dess att bostaden är färdigbyggd, besiktigad och det är dags för till- träde.

Tillträdesskydd

Vi lämnar alltid besked om definitivt tillträdes- datum minst tre månader i förväg. Detta gör att du får gott om tid på dig att sälja din befintliga bostad. Om du inte lyckats sälja din bostad i tid kan du dessutom skjuta på tillträdet i ytterligare en månad. Kravet från oss är att du kan påvisa att du anlitat en auktoriserad mäklare som lagt ut din bostad till försäljning till ett marknadsmäs- sigt pris senast tre månader innan det kommuni- cerade tillträdesdatumet från Bricknova.

Bricknova

Bricknova skapar hem för alla i attraktiva områden i Storstockholm – till priser som uppskattas av en större målgrupp, utan att tumma på kvalitet och design.

Bricknova AB (publ)
David Bagares gata 7, 111 38 Stockholm

Håll mig uppdaterad

© 2022 – Bricknova AB. All rights reserved.
info@bricknova.se

Aktiv Skola
Bricknova stödjer Aktiv Skola
Besök Aktiv Skola | Läs mer