Bricknova

En stadig grund

Bricknova grundades slutet av år 2016 av Orlando Villacrez ur en förståelse för bostadsmarknadens utveckling, med målet att ligga steget före marknadens efterfrågan. Martin D´Amore anslöt som medgrundare i slutet av år 2018. Bolagets koncept går ut på att bygga hus i bostadsrättsform och därigenom möjliggöra för fler människor att uppfylla sina husdrömmar utan att begränsas av prisbilden på Stockholms bostadsmarknad. Vår metod är beprövad och anpassas efter marknadens behov. Vi köper mark, förädlar områden och bygger tidlösa hem till priser som uppskattas av en större målgrupp, utan att tumma på kvalitet och design.

0 mdkr
Projektportfölj
0
BOA
0
Enheter
155_2b
Vision

Hem för alla

Vår passion är att erbjuda den vanliga familjen en möjlighet att bo i ett nyproducerat hus med hög kvalité i attraktiva områden till ett överkomligt pris. Vår vision är att skapa hem som vi själva skulle vilja bo och leva i. Det är först då vi känner att vi har lyckats.

Vi bygger inte hus – vi skapar hem.

Mission

Högkvalitativa bostäder till överkomliga priser

Bricknovas bostäder utvecklas enligt principen att skapa moderna, tidlösa och stilrena hem i attraktiva områden runtom Storstockholm. Priset för våra bostäder ligger lägre än snittpriset i Storstockholm då vi arbetar med låga ingångsvärden genom kostnadseffektiva bygg- och försäljningsprocesser.

Design möter funktion

Praktiska lösningar och estetik behöver inte stå i motsats till varandra. Vi bygger konsekvent efter marknadens och målgruppens efterfrågan. Våra hem är byggda för att stå sig över tid och kunna anpassas kontinuerligt till den personliga stilen hos alla som bor. Vi strävar efter ett slutresultat som är stilrent, modernt och funktionellt. Som sig bör har vi självfallet fokus på hållbar kvalitet och miljö vid val av material och konstruktion. Detta är en viktig faktor både för den medvetne slutkunden och oss på Bricknova.

Se_Semi_Street_06_1
Nyproduktion av bostäder i Storstockholm, Tyresö - BRF Vidaskogen
Stabil efterfrågan

Marknaden starkt positiv till vårt erbjudande

Bricknovas framgångar syns tydligt i våra försäljningssiffror där 90 procent av de projekt som erbjudits marknaden har sålts innan färdigställande. Vid färdigställande har hitintills 100 procent av projekten redan sålts och innan årsskiftet 2020 fanns endast fem lediga objekt på marknaden. Försäljningstakten illustreras väl både för projekt sålda 2020 och 2021, samtidigt har bolaget satsat på att uppnå bra försäljningspris och därför ser att man kan öka tidslinjer på försäljningarna för att öka lönsamheten i framtida projekt med högre försäljningspriser.

Våra senaste projekt i Gnesta samt Nynäshamn representerar den väg Bricknova vill gå framgent. Projekt Spårbacka Strand (Gnesta) består av 72 enheter fördelat på radhuslängor mellan 112 – 142 m2. Bostadsområdet ligger idylliskt, cirka 200 meter från vattnet. Samtliga bostäder kommer att ha vattenutsikt. Medan projekt Nynässagan (Nynäshamn) ligger centralt placerad med mycket god tillgänglighet till centrum, kommunikation och samhällsservice. Här uppförs 74 rymliga radhus med en boarea mellan 110–130 kvm med preliminär inflyttning planerad till slutet av 2023.

Bricknova

MILSTOLPAR

2016

Bricknova grundas

2017

Bricknova förvärvar sitt första projekt Hanviken Village (Tyresö)

2018

Tillträde av projektet sker samt att projektet blir slutsålt

2019

I januari påbörjas en mindre emission om 5 mkr med syfta att bredda ägarbasen med kapitalstarka ägare. I linje med Bricknovas målsättning om deltagande ägare lyckas bolaget få in investerare som blir engagerade i Bricknovas projekt på markförvärvssidan vilket möjliggör nya projekt och fortsatt tillväxt. Emissionen blir övertecknad med 270 procent redan första veckan. Under året introduceras även Bricknova Entreprenad AB med syftet att kostnadseffektivisera och få full kontroll över hela produktionskedjan. Resultatet för året landar på 14 mkr.

2020

Upparbetat resultat under H1 2020 landar på 14 mkr. Flera av Bricknovas projekt är avslutade och med cirka 400 mkr i projektportfölj ligger bolaget i fas med expansionsplanen. Bricknova inleder strategiska samarbeten med projekteringsbolag samt ledande partner inom bostadsrättsföreningar. Bricknova inleder även partnerskap för projektfinansiering med ledande kreditmarknadsbolag och finansiella institut. Vi stärker vår kompetens genom flera starka nyrekryteringar av senior projektledare, finanschef och extern styrelse. Bolaget prioriterar att ta in affärsänglar som bidrar starkt till projektfinansiering för att förvärva nya byggrätter.

2021

Ny styrelse tillträder januari 2021 och bolaget genomför en nyemission om 10 mkr som blir fulltecknad inom sex dagar efter utgivande i februari år 2021. Ägarbasen har varit den främsta finansieringskanalen för att förvärvat nya byggrätter, uppgående till ett portföljvärde om 1,1 mdkr. Bolaget förvärvar ett antal nya projekt under 2021; Projekt Lindalshöjden (Tyresö), Projekt Vega Oasen (Haninge), Projekt Nynässagan (Nynäshamn) samt Projekt Spårbacka Strand (Gnesta). Organisationen expander kraftig med utökning av produktionsteamet och andra funktioner för att kunna hantera tillväxten på ett hållbart och lönsamt sätt.

2022 / 2023

Bricknova har under senaste åren haft en lönsam tillväxt med fokus på långsiktighet, både finansiellt och operativt. Lönsamheten reflekteras i senaste årens faktiska resultat med 29,5 mkr i resultat för 2020, beräknat resultat om ca. 60 mkr 2021 och ca. 150 mkr 2022. Budgeten för projektintag uppgår till 1 mdkr 2022 och väntas öka 50% årligen. Bolaget har satt ett mål om intag av ca. 3–5 projekt årligen. Bolaget kommer att påbörja en diversifiering av sin affärsmodell för att även möjliggöra produktion och förvaltning av hyresrätter. Andelen projekt som innehåller hyresrätter kommer därför succesivt att öka i projekt och områden där det är lämpligt.

2024

Med reservation för börsklimatet inom fastighetssektorn planerar bolaget att genomföra en IPO.

Bricknova

Byggprojekt

  • All
  • Kommande
  • Pågående
  • Slutsålt
En Stadig Grund

En Solid Investering

Bricknova har under senaste åren haft en lönsam tillväxt med fokus på långsiktighet, både finansiellt och operativt. Lönsamheten reflekteras i senaste årens faktiska resultat med 29,5 mkr i resultat för 2020, beräknat resultat om ca. 60 mkr 2021 och ca. 150 mkr 2022. Budgeten för projektintag i termer av projektportfölj uppgår till 1 mdkr 2022 och väntas öka 50% årligen. Bolaget har satt ett mål om intag av ca. 3–5 projekt årligen. Bolaget kommer att påbörja en diversifiering av sin affärsmodell för att även möjliggöra produktion och förvaltning av hyresrätter. Andelen projekt som innehåller hyresrätter kommer därför succesivt att öka i projekt och områden där det är lämpligt.

Lönsamheten väntas öka i projekten genom sjunkande finansieringskostnader för finansiering av markförvärv och byggnation samt ökad lönsamhet i byggnation genom att gå mot delad entreprenad från tidigare total entreprenad. Samtidigt väntas koncernen påbörja en resa mot starkt operativt kassaflöde både från projektvinster samt entreprenadpåslag. Detta tillsammans med emissionen ger en god likviditet för att både hantera den operativa verksamheten men även en buffert för oförutsedda negativa poster ifall dessa skulle uppstå.

  • Stark tillväxt med lönsamhet i fokus
  • Bevisad affärsmodell med flertalet avslutade projekt
  • Drivet av ett starkt team och styrelse med fokus på organisationsbygge och att möta tillväxten.
  • Trygghet i ett entreprenadbolag, vilket ger betydligt minskad risk under byggnationsprocessen
  • Stor marknadsacceptans för vårt koncept om att erbjuda den vanliga familjen möjlighet att äga ett nyproducerat hus med hög kvalité i attraktiva områden till ett överkomligt pris
  • Snabb försäljningshastighet

Intresserad av att investera? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Bricknova

Bricknova skapar hem för alla i attraktiva områden i Storstockholm – till priser som uppskattas av en större målgrupp, utan att tumma på kvalitet och design.

Bricknova AB (publ)
David Bagares gata 7, 111 38 Stockholm

Håll mig uppdaterad

© 2022 – Bricknova AB. All rights reserved.
info@bricknova.se

Aktiv Skola
Bricknova stödjer Aktiv Skola
Besök Aktiv Skola | Läs mer