En Fantastisk Vision

Genom driv och passion

”Vår passion är att erbjuda den vanliga familjen en möjlighet att äga ett nyproducerat hus med hög kvalité i attraktiva områden till ett överkomligt pris. Att få vara med och ta del av glädjen som våra kunder visar vid tillträdesdagen då de får nycklarna till ett eget hus är den största belöningen i vårt arbete.
Vår vision är att skapa hem som vi själva skulle vilja bo och leva i. Det är först då vi känner att vi har lyckats.”
MARTIN D`AMORE & ORLANDO VILLACREZ
Bricknova
Bricknova

VI SKAPAR HEM FÖR ALLA

Vår passion är att erbjuda den vanliga familjen en möjlighet att bo i ett nyproducerat hus med hög kvalité i attraktiva områden till ett överkomligt pris. Vår vision är att skapa hem som vi själva skulle vilja bo och leva i. Det är först då vi känner att vi har lyckats.

Vi bygger inte hus – vi skapar hem.

MED ANDRA ORD:

VI BYGGER HÖGKVALITATIVA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIGA PRISER

Bricknovas bostäder utvecklas enligt principen att skapa moderna, tidlösa och stilrena hem i attraktiva områden runtom Storstockholm. Priset för våra bostäder ligger lägre än snittpriset i Storstockholm då vi arbetar med låga ingångsvärden genom kostnadseffektiva bygg- och försäljningsprocesser.

Starka värden i en stadig grund

Vi bygger vår organisation på samma sätt som vi bygger våra fastigheter

VI TROR PÅ
ledarskap genom vägledning

– gemensamt med våra kollegor har vi en passion för fastigheter och en vilja att göra denna resa tillsammans. Oavsett om det är hållfasthetslära eller exceptionell arkitektur som inspirerar finns det många möjligheter att leva ut sin passion hos Bricknova. 
Människors olikheter och individuella driv är en av våra styrkor och den mångfald vi består av är en viktig inspirationskälla för våra projekt. Vi ser oss som en platt organisation och välkomnar idéer och åsikter, både inom och utanför Bricknova. Genom vår lyhördhet är vi formbara, kan lära oss av andra, utmanas och ligga steget före. Den öppenheten är även nyckeln till vårt precisionsarbete – för att göra rätt måste vi våga ifrågasätta och tänka nytt.

Ett Stadigt Team
- En Stadig Grund

Våra medarbetare betyder mycket för oss och för att växa som organisation är det viktigt att se varje medarbetares behov.
Vi tror på ett starkt team med ägarskap av den vision Bricknova står för där varje medarbetare ska känna att deras röst hörs. Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper och ser till att de får möjlighet att utmanas och växa i sin roll hos oss. Vi delegerar gärna ansvar med tydliga deadlines och ledning som medarbetare arbetar efter samma principer.

vi tummar inte
på våra grundvärderingar
Det är utifrån dessa som vi skapar förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare, framgångsrikt företag och i slutändan kunna leverera hållbara bostäder till våra kunder.
En Solid Mission

En Stark Expansion

Tiden sedan Bricknovas start tillhör nu historiken och kan summeras med positiv tillväxt i antal inflyttade familjer, projektomsättning, vinst och egen organisation. När vi nu tittar framåt på de kommande åren kan vi konstatera att framtiden blir ännu mer spännande, intensiv och expansiv. Först och främst ligger nu ett stort fokus på att ta hand om nya, större projekt, tillväxten i nyckelpersoner samt att förstärka styrelsen.

Parallellt med bolagets kontinuerliga expan-sionsarbete kommer vi att fokusera på att aktivt öka digitaliseringen i Bricknova under hela projektfasen, från markköp till inflyttningsfärdigt hus. Det första vi tänker på är implementering av ny teknik som underlättar för våra kunder vid olika beställningar, tillval och liknande. Därmed vill vi skapa nya effektiva digitala tjänster som skapar en interaktion mellan Bricknova och våra hyresgäster, oberoende om det är villor eller hyresfastigheter.

Vi följer även noggrant utvecklingen vad gäller hållbarhet som en viktig del i hela byggprocessen, och vi bygger våra moderna bostäder med dedikerat fokus på hållbara material och miljö. Likväl som vi ser det som ett ökat krav från hyresgäster kan området även ses som smart utifrån kostnadssidan, vilket gör hållbarhet till en självklar del av Bricknovas verksamhet.
0
2019 (F)
Aggregerat antal enheter
0
2020 (P)
Aggregerat antal enheter
0
2021 (P)
Aggregerat antal enheter
0
2022 (P)
Aggregerat antal enheter
0
2023 (P)
Aggregerat antal enheter
En Fantastisk Vission

ALLT BÖRJAR MED EN DRÖM​

Vi önskar bygga högkvalitativa bostäder till överkomliga priser och skapa hem som lämnar ett avtryck som framtida generationer kan uppleva och vara stolta över. Vi består av ett team som delar Bricknovas vision med fokus att kunna bidra till att överträffa våra högt uppsatta mål. Att fortsätta vårt arbete och inte bara bygga nya bostäder utan alltid bygga hem med kunden i fokus.

Bricknova

Bricknova

Vi skapar hem för alla
– Med andra ord: Vi bygger högkvalitativa bostäder till överkomliga priser

Bricknova utvecklar nyproducerade bostäder i attraktiva områden i Storstockholm och skapar moderna, tidlösa och stilrena hem för alla utan att kostnaden löper iväg.

Bricknova AB (publ)
David Bagares gata 7, 111 38 Stockholm

håll dig uppdaterad

© 2020 – Bricknova AB. All rights reserved.
info@bricknova.se

Aktiv Skola
Bricknova stödjer Aktiv Skola
Besök Aktiv Skola | Läs mer