CategoriesNyheter

Bricknovas bokslut från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) är nu klart och påskrivet. Koncernens rörelseresultat har ökat från 0,5 miljoner kronor (2018) till 14 miljoner kronor (2019).

Koncernens CFO, Martin D´Amore kommenterar koncernens ekonomiska utveckling under 2020:

”Vi kan konstatera att 2020 fortsätter i samma positiva utveckling och idag har vi under första halvåret av 2020 ett resultat på 15 miljoner kronor. Inför helåret 2020 är nettoresultatet beräknat till cirka 32 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 128 procent mot föregående år. Det finns många anledningar till den fina utvecklingen – exempelvis att Bricknova arbetar med större projekt, uppnår bättre lönsamhet i projekten samt helägda entreprenadbolag Bricknova Entreprenad från Q3 2019. Entreprenadbolaget bidrar dels med ökade intäkter men framförallt större projektkontroll i termer av tidslinjer, kvalité samt kostnadskontroll.”

Koncernens VD, Orlando Villacrez kommenterar koncernens bokslut:

“Extra intressant blir vår vinstökning när vi konstaterar att vårt fokus inte i första hand har varit inriktat på att optimera koncernens vinst, utan istället på att riskminimera våra byggnationer, leverera bra och säkra projekt samt att öka bolagets projektportfölj. Projektportföljen har ökat till nuvarande 300 miljoner kronor med en ambitionen om 1 miljard kronor innan Q4 2022.”

Bricknova

Vi skapar hem för alla
– Med andra ord: Vi bygger högkvalitativa bostäder till överkomliga priser

Bricknova utvecklar nyproducerade bostäder i attraktiva områden i Storstockholm och skapar moderna, tidlösa och stilrena hem för alla utan att kostnaden löper iväg.

Bricknova AB (publ)
David Bagares gata 7, 111 38 Stockholm

håll dig uppdaterad

© 2020 – Bricknova AB. All rights reserved.
info@bricknova.se

Aktiv Skola
Bricknova stödjer Aktiv Skola
Besök Aktiv Skola | Läs mer